Anasayfa

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

AYDIN JOURNAL OF HUMANITY AND SOCIETY

AİT HAZİRAN 2024

ISSN: 2149-7206

E-ISSN: 2667-4289

Volume: 10  –  Issue: 1

DOI: 10.17932/IAU.AIT.2015.012/2024.1001

AİT Haziran 2024

Editor's Message

 

Research Articles

Fransız Nietzscheciliği: Michel Foucault’yu Hatırlamak

French Nietzscheanism: Remembering Michel Foucault

Dr. Öğr. Görevlisi Arif Akbaş

PDF
Ortoreksiya Nervoza Eğiliminde Mükemmeliyetçilik ve Obsesif İnançların Etkisinin İncelenmesi

Examination of the Effect of Perfectionism and Obsessive Beliefs on the Tendency to Orthorexia Nervosa

Doç. Dr. Itır Tarı Cömert

PDF
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumları İle Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Ve Çocukluk Çağı Travmaları İlişkisinde Otomatik Düşünceler Ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolünün İncelenmesi

Investigation of the Mediating Role of Automatic Thoughts and Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Eating Attitudes and Early Maladaptive Schemas and Childhood Traumas in University Students

Dr. Öğr. Üyesi Sait Kahraman

PDF
Yükseköğretimde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik: Bir Model Önerisi

Psychological Counseling and Guidance in Higher Education: A Model Proposal

Kln. Psk. Simge Göral Karabağ

Kln. Psk. Mert Ali Kurban

PDF
Üniversite Öğrencilerinin Nomofobi ve Akıllı Telefon Bağımlılığının Bağlanma Stilleri İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Examining the Relationship Between Attachment Styles and Perceived Social Support of University Students’ Nomophobia and Smartphone Addiction

Uzm. Psikolog Mehmet Uğur Alptekin

Dr. Öğr. Üyesi Esra Gül Koçyiğit

PDF
AİT JUNE 2024 CİLT 10 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF