Anasayfa

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN İNSAN VE TOPLUM DERGİSİ

AİT ARALIK 2023

ISSN: 2149-7206

E-ISSN: 2667-4289

Cilt: 9  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.AIT.2015.012/2023.902

AİT Aralık 2023

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Romantik İlişkilerde Obsesif Kompulsif Davranışlar ve Mükemmeliyetçi Tutumlar:
Bir Derleme Çalışması

Obsessive-Compulsive Behaviors and Perfectionistic Attitudes in Romantic Relationships: A Literature Review

Uzm. Psk. Cevdet DURMUŞ

Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT

PDF
Profesyonel Sporcularda Tükenmişlik Sendromu ve Depresyon Hakkında Bir Derleme Çalışması

A Review Study on Burnout Syndrome and Depression in Professional Athletes

Uzm. Psk. Duygu ÖZDEMİR

Doç. Dr. Itır Tarı CÖMERT

PDF
Kilis Kentinde Yaşanan Suriyeli Göçünün Çevre Sorunları Üzerine

The Syrian Migration Living In Kilis City Impact On Environmental Problems

Gülhanım DEMİR

PDF
Toplumsal Travma Ajanları Olarak Savaş Ve Terörizm: Modern Psikotravmatolojik ve Dissoanalitik Bir Yaklaşım

War And Terrorısm As Agents Of Socıal Trauma: A Modern Psychotraumatologıcal And Dıssoanalytıc Approach

Dr. Psk. Görkem DERİN

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK

PDF
A Humanistic Approach to the Cultural Background of the Prevailing Level of Dowry in Tlemcen Society

Tlemcen Toplumunda Hakim Çeyiz Düzeyinin Kültürel Arka Planına Hümanist Bir Yaklaşım

Pr. BEKKOUCHE Born KECHIOUCH Nassira

PDF
Levels Of Reasoning And Their Impact On Universalism And Particularism In Ethics

Usamlama Düzeyleri ve Etkileri: Etikte Evrensellik ve Tikelcilik Üzerine

Per BAUHN

PDF
AİT ARALIK 2023 CİLT 9 SAYI 2 DOI LIST PDF