Editörler Kurulu

İAÜ Adına İmtiyaz Sahibi
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
(Mütevelli Heyet Başkanı)

Yazı İşleri Müdürü
Zeynep AKYAR

Editör
Doç. Dr. Şahide Güliz KOLBURAN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur ŞENGÜL

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Ayten Nur CERRAH

Teknik Hazırlık
Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisi

İdari Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Burak SÖNMEZER

Teknik Editör

Yazışma Adresi
Florya Yerleşkesi, Beşyol Mah. İnönü Cad.
No:38 Küçükçekmece, İstanbul
Tel: 444 1 428 – Faks: 0 212 425 57 59

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Hacı Duran (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz KOLBURAN (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu GÜDÜCÜ (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Özge ERBAY (İstanbul Aydın Üniversitesi)
Prof. Dr. Yücel BULUT (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Ömer SAY (İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Sosyoloji Bölümü)
Prof. Dr. Abdullah TAŞKESEN (Bitlis Eren Üniversitesi)
Prof. Dr. Kadir CANATAN (İstanbul Zaim Üniversitesi)
Prof. Dr. Talip KÜÇÜKCAN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nacer Eddine Djaber (Université de Biskra)
Prof. Dr. Ahmet Sabiha (Amrican College Of Dubai)
Dr. Manal Finjan Alak (Dijlah University)
Doç. Dr. Şükran Fazlıoğlu  (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin  (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil Ibrahim Kaçar (Marmara Üniversitesi)

Bilimsel Hakem Kurulu

Prof. Dr. Abdülhaluk ÇAY, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Korkut TUNA, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Cebrail KISA, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Ertan EĞRİBEL, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Esin CANTEZ, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Hakkı AYDIN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr. İlhan ŞAHİN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Nihal MAMATOĞLU, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof.Dr. Rahime Nükhet ÇIKRIKÇI, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer ÖZYILMAZ, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof.Dr. Salih GÜNEY, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ, İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Uğur TEKİN, İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki ARSLANTÜRK, Doğuş Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet AKIN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Neylan ZİYALAR, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Doç. Dr. Sinem GÖNENLİ, İstanbul Aydın Üniversitesi

Doç. Dr. Ufuk ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Alev DURAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer ÇAPAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Elvin YILDIRIM, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi E. Tutku VARDAĞLI, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Engin EKER, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen ÇATLI ÖZEN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan İŞÖZEN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan ÖZÇELİK, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Meltem NARTER, Üsküdar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi M. Zeki ILGAR, Biruni Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mesut YAVUZ, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Naim BABÜROĞLU, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi N. Selcen KORKMAZCAN, İstanbul Aydın Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Vildan GÜLPINAR DEMİRCİ, Aksaray Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep SET, Namık Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Erdinç ÖZTÜRK, İstanbul Cerrahpaşa – Adli Tıp Enstitüsü

Doç. Dr. Neylan Ziyalar, İstanbul Cerrahpaşa – Adli Tıp Enstitüsü

Prof. Dr. Mahmut Aslan, İstanbul Aydın Üniversitesi