Editörün Mesajı

Başkan’dan

Üniversite olmak sadece eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmek anlamına gelmez. Üniversite, bu faaliyetlerin yanında sosyal ve akademik faaliyetleri de sağlıklı ve kaliteli yürütülmesinden sorumludur. Üniversitemizde görev yapan her öğretim elemanının ürettiği en küçük çıktıyı değerlendirmesi ve paylaşması temel amaçlarımızdandır. Bu amaçtan hareketle yürütülen yayın faaliyetleri ise akademik anlamda en öncelikli çabamızdır. Deneyimlerin genç kuşaklara aktarılması için temel mecra olarak gördüğümüz akademik dergi yayıncılığında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin de katkısının olması amacıyla, bünyemizdeki tüm bilim, teknoloji ve sanat disiplinlerinde akademik dergi yayınlama kararı alınmıştır.

Üniversitemiz tarafından yayınlanan Aydın İnsan ve Toplum Dergisi temelde teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler arasında ilişkiler kurulması ve bu alanlar üzerine bilimsel çalışmaların yayınlanması görevini üstlenmektedir. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi psikoloji ve sosyoloji bilim dallarını ortak bir yayın alanında buluşturmak, her iki alanda çalışan çalışmacılara kaynak sağlamak, insan ve insanın oluşturduğu toplumsal meselelere yeni bakış açılarını, alanda yapılan yeni araştırmaları paylaşmak ve sosyal bilimlerin bu iki alanını buluşturmaktır. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi umuyorum ki hem Türk hem de uluslararası araştırmacıların bilimsel eserler üretmesi ve bilimsel alanda ülkemizin yazın gelişimine katkıda bulunacaktır. Derginin editörü, hakemleri ve yazarlarına katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi içindeki tüm fakültelerimiz önemlidir ve gereklidir. Ama üniversitemizin teknoloji, iletişim ve sosyal bilimler alanında çalışmaların yapılması adına pek çok öğrenciyi yetiştiren Fen-Edebiyat Fakültemiz psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda araştırma yapılması adına önemli yazınla üretmektedir. Kurumların ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtılması için yayınların yararı kuşkusuz tartışılmazdır. Akademik dergi yayıncılığında varlığını ortaya koyan “Aydın İnsan ve Toplum Dergisi ”, alanında önemli ve ciddi bir adımdır.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

İstanbul Aydın Üniversitesi 2003 yılından beri bilimin aydınlığında sınırsız düşünen ve üreten gençler ve bilim insanları yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitemiz nitelikli öğrenciler yetiştirme gayretinin yanı sıra, bilim dünyasına da nitelikli ürünler kazandırma ve bunları paylaşma gerekliliğini de ilke edinmiştir. Üniversitemizin henüz ilk adımlarını atmakta olan süreli yayın faaliyeti, bilimsel çalışmalarımızın artışıyla kısa sürede hızla koşmaya başlayacaktır. İnsana ve insanın oluşturduğu toplumsal meselelere yeni bakış açılarını ve alanda yapılan yeni araştırmaları paylaşmak, sosyal bilimlerin bu iki önemli dalını buluşturmak bizim için ayrıca bir mutluluk ve heyecan kaynağı olmuştur. Toplumsal olayların çekirdeğinde yer alan insan ve davranışı psikolojinin temel konusudur. Bu anlamda dergimizin nitelikli bir bütün oluşturacağı beklentisi içindeyiz. Derginin yayın kalitesinin artırılması ve ulusal/ uluslararası indekslere girmesi en önemli vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Doç. Dr. Şahide Güliz KOLBURAN

AİT Editörü